Psykoterapeutti Tarja Villman

Psykoterapeutti - Lasten, nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapia

Olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana lastenpsykiatrialla sekä osasto- että polikliinisessä työssä lasten, vanhempien ja verkostojen kanssa. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lastenpsykiatrian klinikka oli työnantajani 1990 alkaen syksyyn 2011, jolloin siirryin ammatinharjoittajaksi. Psykoterapeutiksi valmistuin 2005, jonka jälkeen olen tehnyt lasten, nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapioita. Minulla on työkokemusta mm. masennuksen, ahdistuneisuuden, paniikki- ja pakko- sekä traumaperäisten oireiden hoidosta niin aikuisilla kuin lapsilla. Edellisten lisäksi minulle ovat tuttuja äitien ja vauvojen varhaisen vuorovaikutuksen pulmat.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiakoulutus on syventänyt työ- ja elämänkokemuksen kautta saatua työtapaani. Psykofyysisen psykoterapian perusteet vahvistivat käsitystäni kohdata ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena. Työmenetelminä voin käyttää kuvaa, leikkiä/pelejä sekä psykofyysisen psykoterapian menetelmiä ja rentoutusta.

Koulutus:

Palvelut:

Yhteystietoni:

Tarja Villman
Puh. 044 279 9507
Sähköposti: tarja.villman(at)psykoterapiasuvanto.fi

Rantakatu 9b, A 7
80100, JOENSUU

Terapiapaikkatilanne:

Terapia ja työnohjauspaikat ovat täynnä tällä hetkellä jatkuen syksylle.